Diensten

Projectburo Meeter is gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van culturele totaalprojecten. Het bureau werkt vanuit een unieke museologische benaderingswijze, waarbij de verschillende voor de ontwikkeling van een project relevante aspecten op een geïntegreerde wijze worden toegepast. Het gaat hierbij om aspecten als bezoekersonderzoek, content, concept, communicatie, vormgeving,conservering, etc.

Ons bureau geeft daarbij bijzondere aandacht aan het project management in alle fasen van een project; vanaf de museologische onderbouwing tot de planning, budgetbewaking en kwaliteitscontrole (directievoering) in de bouwfase.

Veel ervaring deden wij op met het samenstellen van strategische plannen voor culturele instellingen. Ons bureau verzorgde bij deze projecten het gehele traject van marktverkenning tot het concept en de organisatorische, personele en ruimtelijke opzet, alsmede de investerings- en exploitatieramingen.

Door de vele contacten in het nationale en internationale culturele veld kan Projectburo Meeter goed bemiddelen bij het leggen van contacten met andere instellingen, bijvoorbeeld voor het verwerven van bruiklenen of het aangaan van strategische allianties.

Omdat het museale werk vele vakdisciplines kent, die niet allen door één of enkele personen beheerst kunnen worden, heeft Projectburo Meeter een netwerk van vakspecialisten opgebouwd. Het betreft hier zowel inhoudelijke deskundigen (bijvoorbeeld, historici, kunsthistorici, biologen en archeologen), als deskundigen op het gebied van marketing, architectuur, conservering, registratie, audiovisuele media, interactieve media, etc.

Door de grote ervaringen op het gebied van directievoering, maken veel technische bedrijven deel uit van dit netwerk. Hierdoor kan steeds naar een goede prijs-/kwaliteitsverhouding gezocht worden.

Overigens wordt ook vaak samengewerkt met medewerkers van de opdrachtgever en/of met bedrijven uit diens relationele sfeer.

Projectburo Meeter werkt vanuit een brede internationale ervaring. In Mexico, Indonesië, Saba, China, Curaçao, St. Maarten en Oman was het bureau reeds actief.

Comments are closed.

DutchEnglishFrenchGerman