Profiel

Projectburo Meeter is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van culturele projecten voor musea, bezoekerscentra en ander culturele instellingen. In toenemende mate maakt advisering en coaching bij het ontwikkelen van projecten van deze instellingen deel uit van de opdracht-portefeuille van het bureau.

Vanuit het docentschap van Meeter aan de Reinwardt Academie, de faculteit ‘Cultureel Erfgoed’ van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, werkt het bureau vanuit een museologische benaderingswijze. Hierbij worden de verschillende bij de ontwikkeling van een cultureel project betrokken disciplines op een geïntegreerde wijze toegepast. Centraal hierbij staat steeds het realiseren van het project binnen helder vastgestelde kaders, zowel in termen van doelstellingen en doelgroepen als in termen van planningen en budgetten. Een gefaseerde aanpak met heldere faseresultaten die steeds voorgelegd worden aan de opdrachtgever is hierbij een belangrijke basis. Zie in dit verband de website platformexhibitions.org die Meeter op dit gebied ontwikkelde (inlognaam: ICOM-member, wachtwoord: showcase).

Vanuit de historische achtergrond van Meeter heeft het bureau bijzondere aandacht voor de inhoudelijke aspecten van het project. Het goed managen van de content, zowel aangaande het verhaal als aangaande de collectie is een centraal aspect bij de aanpak van het bureau.

Door de vele contacten in het nationale en internationale culturele veld kan Projectburo Meeter goed bemiddelen bij het leggen van contacten met andere instellingen, bijvoorbeeld voor het verwerven van bruiklenen of het aangaan van strategische allianties.

Omdat het museale werk vele vakdisciplines kent, die niet allen door één of enkele personen beheerst kunnen worden, heeft Projectburo Meeter een netwerk van vakspecialisten opgebouwd. Het betreft hier zowel inhoudelijke deskundigen (bijvoorbeeld, historici, kunsthistorici, biologen en archeologen), als deskundigen op het gebied van marketing, architectuur, conservering, registratie, audiovisuele media, interactieve media, etc.

Door de grote ervaring op het gebied van directievoering, maken veel technische bedrijven deel uit van dit netwerk. Hierdoor kan steeds naar een goede prijs-/kwaliteitsverhouding gezocht worden.

Overigens wordt ook vaak samengewerkt met medewerkers van de opdrachtgever en/of met bedrijven uit diens relationele sfeer.

Projectburo Meeter werkt vanuit een brede internationale ervaring. In Mexico, Indonesië, Saba, China, Curaçao, St. Maarten en Oman was het bureau reeds actief.