Attractiepark Drentse Praam

Museumplan voor een maritieme attractie rond het Drentse scheepvaartverleden

PROJECT

Projectplan om het initiatief om te komen tot een historisch scheepvaartcentrum in Hoogeveen rond het Drentse Scheepvaartverleden te onderbouwen en verder uit te werken, in opdracht van de Stichting  Drentse Praam met subsidie van de provincie Drenthe

OPDRACHT

Projectburo Meeter werd gevraagd de plannen meer professioneel te onderbouwen. Hiertoe werd een analyse gemaakt van de beleidsuitgangspunten op cultureel, toeristisch en educatief gebied van de provincie Drenthe, de regio Zuidwest Drenthe en de gemeente Hoogeveen. Op basis hiervan werden een visie en een missie samengesteld waarbij het creëren van een kindvriendelijk maritiem attractiepark centraal staat, die echter ook interessant is voor bredere (internationale) doelgroepen zoals 50-plussers en Duitsers. Op basis van van deze missie en gekozen doelgroepen werd het plan uitgewerkt in concrete producten en diensten, variërend van kindgerichte historische speelelementen, tot een historische werf, tentoonstellingen, app-gestuurde fiets- en vaarroutes en educatieve programma’s. Vervolgens werd het noodzakelijk vermogen vastgesteld om een en ander te realiseren. Hierbij werd ingegaan op de locatie, het benodigde vaste en vrijwillige personeel en werden indicaties gegeven van de jaarlijkse exploitatie en van de investeringskosten. Het Projectplan is afgerond met een Plan van Aanpak voor de realisatie.

SAMENWERKING

Vellinga architecten, Hoogeveen