PROJECTBURO MEETER

Projectburo Meeter is een museologisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in museum planning, tentoonstellingen, advisering en coaching van culturele instellingen


TENTOONSTELLINGEN

Projectburo Meeter is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van tentoonstellingen. Het bureau werkt vanuit een unieke museologische benaderingswijze. Hierbij worden de verschillende voor de ontwikkeling van een project relevante aspecten, zoals de content, communicatie, conser-vering, vormgeving geïntegreerd. Daarbij is er bijzondere aandacht voor het project-management in alle fasen van het project; vanaf de museolo-gische en inhoudelijke onderbouwing tot de planning, budgetbewaking en kwaliteitscontrole (directievoering) in de bouwfase.

MUSEUM PLANNING EN ADVIES

Projectburo Meeter adviseert zowel nationaal als internationaal musea, bezoekerscentra en andere culturele instellingen bij het opzetten en ontwikkelen van strategische museumplannen, ondernemingsplannen en collectiebeleidsplannen.
Ons bureau verzorgde bij deze projecten het gehele traject van de marktverkenning tot het concept en de organisatorische, personele en ruimtelijke opzet, alsmede de investerings- en exploitatieramingen.

COACHING

Meeter begeleidde honderden praktijkopdrachten voor het maken van tentoonstellingen door studenten voor externe opdrachtgevers. Ook deed Meeter een ruime praktijkervaring op. Sinds 1988 ontwikkelt hij museale tentoonstellingen en schrijft hij museum- en beleidsplannen. Vanuit deze achtergrond coacht hij tentoon-stellingsmakers zoals ontwerpers en curatoren, maar ook instellingen, bij het ontwikkelen van hun projecten.

TENTOONSTELLINGSMANUAL

Meeter schreef samen met Jan Verhaar de manual “Projectmodel Tentoonstellingen“. Meeter gaf deze een uitvoerige update in de vorm van de website “Platform Exhibitions”.  Deze digitale Nederlands- en Engels-talige tool is beschikbaar voor zowel studenten als professionals.
Zie www.platformexhibitions.org
Inlognaam: ICOM-member, wachtwoord: showcase.