Otterpark Aqualutra

Ontwerp van de tentoonstelling

PROJECT

Ontwerp van de tentoonstelling van “Otterpark Aqualutra” in opdracht van de Stichting Otterstation Nederland

OPDRACHT

Inhoudelijk vooronderzoek, concept en ontwerp

ALS

Projectburo Meeter & Bremer