Museon, 700 Jaar Droge Voeten

Tijdelijke tentoonstelling

PROJECT

Tijdelijke tentoonstelling “700 Jaar Droge Voeten” in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland in het Museon te Den Haag. 

OPDRACHT

Begeleiding inhoudelijk en collectioneel vooronderzoek, concept en ontwerp, projectleiding- en management realisatie. 

SAMENWERKING

Stef Jacobs