Het Oude Slot

Haalbaarheidsstudie naar de plannen van het cultureel centrum “Het Oude Slot”

PROJECT

Haalbaarheidsstudie naar de plannen van het cultureel centrum “Het Oude Slot” te Heemstede om te komen tot een beeldenpark, in opdracht van de gemeente Heemstede.

OPDRACHT

Dit onderzoek vond plaats in het licht van verzelfstandiging van het Centrum /annex theater. Het onderzoek bestond uit het vanuit een assessment van de bestaande situatie en de beleidskaders van de overheid ontwikkelen van een zestal scenario’s voor de verdere ontwikkeling van het centrum. Hierbij werd uitgegaan van een strategische benadering. Voor alle scenario’s werden ramingen gemaakt van de investeringskosten en de exploitatie (inkomsten, uitgaven en jaarlijks resultaat). Tevens werd een opzet gemaakt voor de verzelfstandiging en de planning hiervan.

SAMENWERKING

Jan Verhaar