Drinkwater Museum

Museumplan met promotietentoonstelling

PROJECT

Museumplan voor een Nationaal Drinkwater Museum in opdracht van Gemeentewaterleidingen (nu Waternet) te Amsterdam.

OPDRACHT

Voor het plan werd een strategische opzet  ontwikkeld bestaande uit een visie, missie en een overzicht van doelgroepen. Dit werd uitgewerkt in beleidsplannen voor de tentoonstellingen, educatie, collectie en het personeel en de organisatie. Tevens werden de producten en diensten vastgesteld om de missie en doelgroepen te bereiken. Een en ander werd uitgewerkt in een vlekkenplan voor de inrichting en indicaties van de investerings- en exploitatiekosten.

Voor het plan werd door ons bureau op de locatie van het geplande museum een kleine promotietentoonstelling ontworpen en gebouwd.

Als

Projectburo Meeter & Bremer

SAMENWERKING

Jan Verhaar