Museum Saba

Schrijven bedrijfsplan

PROJECT

Bedrijfsplan voor het Harry L. Johnson museum te Saba, in opdracht van de Europese Gemeenschap (EG).