Plantagemuseum St. Maarten

Haalbaarheidsstudie naar een Cultuurpark annex plantagemuseum

PROJECT

Haalbaarheidsstudie naar een Cultuurpark annex plantagemuseum op St. Maarten in opdracht van de W.R. Plantz Foundation te St. Maarten.

OPDRACHT

Vanuit een strategische benadering bestaande uit een heldere visie, missie en doelgroepenkeuze stelde ons bureau een zowel inhoudelijk als conceptuele opzet voor dit museum samen, alsmede een opzet voor de producten en diensten die het museum zou moeten aanbieden om deze missie en doelgroepen te bereiken. Tevens werden opzetten gemaakt voor de de ruimtelijke, organisatorische en personele opzet van het museum, alsmede indicaties gegeven voor de investerings- en exploitatiekosten en de dekking daarvan + een Plan van Aanpak voor de verdere ontwikkeling.

SAMENWERKING

Henk van der Sluijs