Museaal beleid Hellevoetsluis

Schrijven museale beleidsplannen gemeente 

PROJECT

Museale beleidsplannen gemeente Hellevoetsluis, in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis. 

OPDRACHT

Voor het ontwikkelen een consistent museaal beleid stelde ons bureau twee beleidsplannen samen:

• de nota “Samen Sterk”. Hierin stond het brengen van eenheid in organisatorische en museale zin centraal van de versplinterde museale situatie in Hellevoetssluis;

•  de nota “Hellevoetsluis, parelketting van martitiem-historische attracties”. In deze nota werden de ideeën uit de nota “Samen Sterk” verder uitgewerkt en deed ons bureau gedetailleerde voorstellen, inclusief bedrijfsplan, investerings- en exploitatieramingen en een Plan van Aanpak voor een nieuw “Hellevoets Museum” in de vorm van een parelketting van maritiem-historische attracties en een historisch bezoekerscentrum.