Projectburo Meeter

ALGEMEEN

Projectburo Meeter is een adviesbureau op het gebied van museum planning en tentoonstellingen.

o    SPECIALISME

Projectburo Meeter is gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van culturele totaalprojecten. Het bureau werkt vanuit een unieke museologische benaderingswijze, waarbij de verschillende voor de ontwikkeling van een project relevante aspecten op een geïntegreerde wijze worden toegepast. Het gaat hierbij om aspecten als marketing en management, content, concept, communicatie, conservering, vormgeving, etc. 

Ons bureau geeft daarbij bijzondere aandacht aan het project management in alle fasen van een project; vanaf de museologische onderbouwing tot de planning, budgetbewaking en kwaliteitscontrole (directievoering) in de bouwfase. 

Vooral de laatste jaren deed ons bureau veel ervaring op met het samenstellen van strategische plannen voor culturele instellingen. Ons bureau verzorgde bij deze projecten het gehele traject van marktverkenning tot het concept en de organisatorische, personele en ruimtelijke opzet, alsmede de investerings- en exploitatieramingen.

o    BEMIDDELING

Door de vele contacten in het nationale en internationale culturele veld kan Projectburo Meeter gemakkelijk bemiddelen bij het leggen van contacten met andere instellingen, bijvoorbeeld voor het verwerven van bruiklenen of het aangaan van strategische allianties.

o    NETWERK

Omdat het museale werk vele disciplines kent, die niet allen door één of enkele personen als specialisme beheerst kunnen worden, heeft Projectburo Meeter een netwerk van vakdeskundigen opgebouwd. Het betreft hier zowel inhoudelijke deskundigen (bijvoorbeeld, historici, kunsthistorici, biologen en archeologen), als deskundigen op het gebied van marketing, architectuur, conservering, registratie, audiovisuele media, interactieve media, etc. Door de grote ervaringen op het gebied van directievoering, maken veel technische bedrijven deel uit van dit netwerk. Hierdoor kan steeds naar een goede prijs-/kwaliteitsverhouding gezocht worden. Overigens wordt ook vaak samengewerkt met medewerkers van de opdrachtgever en/of met bedrijven uit diens relationele sfeer. 

o    INTERNATIONAAL

Projectburo Meeter werkt vanuit een brede internationale ervaring. In Mexico, Indonesië, Saba, China, Curaçao en St. Maarten was het bureau reeds actief.